Børnene øver sig i at tilegne sig sociale kompetencer, når de kommunikerer og færdes i et samspil med andre, og de øver hele tiden deres evner til at samarbejde, lege og håndtere de sociale spilleregler. Børnene opbygger og styrker deres sociale kompetencer i samspil med andre, når de udforsker og deltager i fællesskabet. De tilegner sig spilleregler for samvær, lege og aktiviteter, og er selv med til at skabe reglerne som en del af samværet. I venskaber mærker børnene, hvad det betyder at være sammen med andre, og de lærer at tage et socialt ansvar.

For at gøre sig forståelig i sociale sammenhænge benytter børnene sig både af kropssprog og det talte sprog. Identitet og sociale kompetencer skabes, når de er i sociale sammenhænge, hvor de kan spejle sig, efterligne andre samt modtage og give respons i forhold til andre mennesker. Mestring af sociale kompetencer er afgørende for, at børnene selv kan deltage og inkludere andre til at deltage i børne- og læringsfællesskaber.

Som pædagogisk personale skal vi skabe et læringsmiljø, hvor alle børn – uanset alder – udvikler det at:
   • Indgå i fællesskaber
   • Kunne tilknytning og adskillelse
   • Kommunikere med følelser
   • Indgå i fællesskabets sociale spilleregler
   • Etablere og fastholde venskaber

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.