Børnenes oplevelser i og undersøgelser af naturen er domineret af leg, kropslighed og brug af sanser. Når børnene observerer og eksperimenterer i naturen, får de nogle afgørende eksistentielle erfaringer om liv og død, og de får indsigt i menneskets afhængighed af naturen og dens skrøbelighed. Når børnene mærker de skiftende årstider og ser på dyr og planter oplever de, hvordan naturen og dens cyklus fungerer.

Ved at sanse og være i naturen erfarer børnene naturens storhed, og hvordan naturen opretholder og nedbryder sig selv. Disse oplevelser skaber grundlag for børnenes udvikling af æstetiske kompetencer. I naturen møder børnene en række naturfænomener som kan betegnes som ”før-matematik” og ”før-fysik”, hvor de får en række førstehåndsoplevelser, nye indsigter og erfaringer med geografiske og naturvidenskabelige fænomener.

Som pædagogisk personale skal vi skabe et læringsmiljø, hvor alle børn – uanset alder – udvikler det at:
   • Modtage naturoplevelser
   • Få kendskab til dyr, planter og materialer i naturen
   • Være nysgerrig overfor naturen og dens fænomener
   • Eksperimentere med naturens materialer
   • Have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser
   • Efterleve adfærdsreglerne i naturen

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.