Børnenes egen kultur er udtryk, der hører sammen med øjeblikket, f.eks. rytmisk lyd, pjat, plagerier, gangarter, mimik og andre kropslige udtryk. Børnene skaber ofte deres særlige kulturelle udtryk som en del af deres fællesskab. Børnene leger med lyde og bevægelser på forskellige måder og tager forskellige medier og fysiske steder i brug på egne betingelser.

Børnene hjælper også hinanden med at besvare spørgsmål som f.eks. ”Hvordan er man venner og uvenner?” eller ”hvad er rigtigt og forkert?” De lærer af hinanden og videregiver hinandens erfaringer og kompetencer. Når børnene møder voksenkulturen, dens udtryksformer og dens æstetik, bliver deres erfaringer udfordret, så de inspireres og inddrages i samfundets kulturelle fællesskaber.

Som pædagogisk personale skal vi skabe et læringsmiljø, hvor alle børn – uanset alder – udvikler det at:
   • Deltage i kulturelle aktiviteter og fællesskaber
   • Være kreativ
   • Være opmærksom på egen og andres kultur
   • Forstå egen og andres kultur
   • Reflektere over etiske og moralske emner og dilemmaer og give svarmuligheder

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.