Kroppen er et meget komplekst system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for børnene at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation. De følelsesmæssige og erkendelsesmæssige processer udvikles, når børnene er virksomme med deres sanser og motorik. Dermed skabes grundlaget for at være sund og robust.

Gennem aktivitet og sanser får børnene erfaringer og viden, som danner fundament for både trivsel, læring og udvikling. Børnene lærer og udvikler sig i særlig grad på det motoriske og på det sanse- og bevægelsesmæssige område, når de er fysisk aktive og opmærksomt øver sig i at koordinere sine bevægelser.

Som pædagogisk personale skal vi skabe et læringsmiljø, hvor alle børn – uanset alder – udvikler det at:
   • Deltage i hverdagsrutiner
   • Anvende sanserne
   • Koordinere kroppens grundbevægelser
   • Være selvhjulpen i hverdagen
   • Være kropsbevidst
   • Være rutineret i sine grundbevægelser

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.