Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for alle børns udvikling. Når børnene kommunikerer med lyd, mimik og ord, er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en vigtig del af de sociale kompetencer. Sproget styrker børnenes evne til at tænke abstrakt.

Børnene tænker og regulerer deres adfærd ved hjælp af sprog og udvikler et bevidst forhold til sin omverden. Sproget er med til at sætte viden i system og medvirker samtidig til at skabe grundlag for erkendelser og refleksioner. Udgangspunktet for det meningsfulde sprog er til stede, når børnene er så bevidste om et emne eller en genstand, at de også kan bruge sproget i situationer, hvor f.eks. genstanden er uden for synsvidde.

Som pædagogisk personale skal vi skabe et læringsmiljø, hvor alle børn – uanset alder – udvikler det at:
   • Etablere sproglig kontakt, lytte og give respons
   • Kommunikere med omverden
   • Forstå sprogets regler
   • Forstå og bruge sproget situationsuafhængigt
   • Kommunikere med omverden
   • Eksperimentere med skriftsprog

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.