Børnene er på vej til at udvikle en begyndende identitet: ”Hvem er jeg – og hvad kan jeg?”. De undersøger nysgerrigt, hvad der sker omkring dem, og viser, at de vil ses som de mennesker de er. Børnenes kompetencer aflæses som træk i personligheden og ses, når de bruger deres intuition, og handler i forskellige sammenhænge.

Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig selv. Børnene søger anerkendelse, spejler sig og tester sig selv ved at tilkendegive, hvad de kan lide og ikke lide. Børnene mærker, hvad de selv har lyst til, hvad de har godt af og passer på dem selv ved at sætte grænser.

Børnene øver sig i at være ud- og vedholdende, når de står over for udfordringer, som de umiddelbart ikke kan håndtere. De tilegner sig derved en ukuelig- og robusthed, som har stor betydning for deres dannelse her og nu samt i fremtiden.

Som pædagogisk personale skal vi skabe et læringsmiljø, hvor alle børn – uanset alder – udvikler det at:
   • Have indlevelse i andre
   • Tage initiativ
   • Være psykisk robust
   • Handle selvstændigt
   • Tage vare på egen personlig integritet

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.