Børnehuset Vandet er en integreret daginstitution med 64 børn.

Vores praksis er baseret på dagtilbudsloven, børne- og ungepolitikken, det fælles pædagogiske grundlag i Aarhus Kommune og dagtilbuddets læreplan. Heri har vi vores solide afsæt for, med engagerede personaler at skabe et lærerigt, rummeligt, anerkendende, varmt og imødekommende tilbud til både børn og forældre. Alle børn/forældre har en kontaktpædagog i barnets gruppe, som sikrer et kontinuerligt samarbejde med barnets forældre om barnets udvikling og trivsel.

Vi tilbyder børnene en bred vifte af forskellige aktiviteter, hvor læringsmiljøet tilgodeser barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse. Vi har en lys og behagelig indretning i afdelingen og en legeplads med mange legemuligheder. Vi har adgang til gymnastiksale, musikrum, motorik- og sprogrum, dagtilbuddets to busser, elcykler mm, steder, som gør aktivitetsmulighederne varieret.

Personalet arbejder ud fra læreplanen i en årshjuls-systematik, samt vi har fælles overordnede temaer i afdelingen, som i aktiviteterne tilpasses de forskellige aldersgrupper/de enkelte børn.

Ved fælles efteruddannelse og kurser for personalet arbejder vi til stadighed for at sikre et højt fagligt niveau.

Vores vigtigste samarbejdspartnere er barnets forældre. Dialogen er derfor afgørende for, at vi kan skabe de allerbedste vilkår for barnet. Spørgsmål og evt. undren til den pædagogiske praksis modtager vi gerne. Det er i mødet, vi kan spørge, blive klogere, se nye vinkler og finde fælles forståelse.

Vi prioriterer meget højt, at ovennævnte sker i en behagelig, tillidsfuld, afslappet, seriøs, engageret, imødekommende, rummelig og åben atmosfære. Det skal være rart og trygt at være i Børnehuset Vandet.

Afdelingen har fire grupperum, fællesrum/køkken, garderobeområder og badeværelser.

Udtrykket er lyst og venligt med lyse og grønne farver. Disse rum samt musikrum, motorik- og sprogrum er indrettet ud fra tænkningen om zoner. Zonerne signalerer ”hvad man skal lave, netop det sted”. Det understøtter tankerne om læringsmiljøer, som med materialer, indretning og den pædagogiske interageren, sætter rammen for gode og udviklende aktiviteter. Eksempelvis i motorik- og sprogrummet er der indrettet med måtter, skumfigurer, balance-trappe mm (motorik) og udklædning, bøger, rim-og-remser på væg og gulv, læsehjørne (sprog) – inspirerende indretning, som understøtter netop disse områder: motorik og sprog. Udenfor på legepladsen er der god plads, legeredskaber, sandkasser, gynger, cykler mm. Om sommeren også eksempelvis solsikker, ærter, tomatplanter og andet som spirer og gror, til læring, undersøgelse og noget til smag.

I midten af afdelingen er vores fællesrum/køkken, som er hjertet og samlingsstedet primært om morgenen når vi åbner, og om eftermiddagen når vi er tæt på lukketid. Forældre er meget velkomne til, når de afleverer og/eller henter deres barn, at sætte sig i fællesrummet/køkkenet og nyde en kop kaffe eller te.

 

 

I Vandet er der 64 børn fordelt på 4 grupper.

To vuggestuegrupper med i alt 24 børn, og to børnehavegrupper med i alt 40 børn. Der er pt tilknyttet fire personaler til hver gruppe. De fleste pædagogiske aktiviteter foregår i den gruppe, som barnet tilhører. Det er en overskuelig gruppe, hvor børn og personaler kende hinanden rigtig godt. Det er med til at sikre tryghed og et godt fundament for at prøve og lære nye spændende ting.

Om formiddagen er der oftest en samling i grupperne, hvor der synges forskellige velkomst-, traditions- eller årstidssange og der tales om dagens aktiviteter, som er relateret til det overordnede tema, som er aktuelt i afdelingen. Dagens aktiviteter tager også udgangspunkt i børnenes interesser og hvad personalet finder aktuelt og vigtig for at sikre børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. Aktiviteterne kan være motorik, sprogaktiviteter, natur og udeliv, sang, kreative aktiviteter, musik, tur med dagtilbuddets busser, cykeltur, konstruktionsleg, rolleleg mm.

Vi tilbyder morgenmad, lidt rugbrød og grønt om formiddagen, frokost og eftermiddagsbrød og frugt. Måltiderne skaber samvær i gruppen, og efter måltidet er der en naturlig overgang til en ny aktivitet, eller måske tilbagevenden til det, man var godt i gang med inden måltidet.

De yngste børn sover 1-2 gang i løbet af dagen og børnehavebørnene har hviletid efter frokost. Det gør godt for krop og sjæl at der i løbet af dagen er forskel i aktivitetsniveau. Først på dagen, indtil kl. 8 og igen efter kl. 16, kan der være aktiviteter på tværs af alle fire grupper.

Hvert andet år er der afstemning blandt forældrene i dagtilbuddet, om der ønskes frokostordning.

I Børnehuset Vandet er der fælles frokostordning. Vi er beliggende på samme matrikel som Søndervangskolen, hvor kantinen ”Food Factory” også producerer mad til Børnehuset Vandet. De leverer også formiddags- og eftermiddagsmad til afdelingen. Derfor skal børnene ikke have madpakke med hjemmefra. Dagligt leveres der frisklavet mad, hvor børnene nyder godt af både duft, smag og et æstetisk måltid.

Børnene spiser i deres gruppe, fordelt med 2-3 borde, hvor de i en længere periode har fast plads i den samme mindre gruppe. Maden er afstemt til børnenes alder, og børnenes tilbydes velkendte retter samt nye og spændende smage og konsistens. Under måltidet er der fokus på sanserne, samværet, selvhjulpenhed, ro og tid til at nyde maden og hinandens selskab.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Når et barn starter i Børnehuset Vandet, er det vigtigt, at både barn og forældre får en tryg start. Som forælder er det altid svært at aflevere sit barn, de er vi bevidst om, og derfor er samarbejdet og opbyggelse af tillid og tryghed mellem personale og forældrene meget vigtigt. En indkøringsperiode for et barn er oftest på ca. 14 dage, men afpasses altid efter det enkelte barns/familiens behov. I løbet af den periode, barnet er i Børnehuset Vandet, er der fastlagte tidspunkter, hvor vi holder samtaler med forældrene om deres barns udvikling og trivsel.

Vi er altid interesseret i at høre om forældrenes oplevelse af at have barn i Børnehuset Vandet. Forældretilfredshedsundersøgelsen er en måde, hvorpå vi får tilbagemeldinger. Og i hverdagen er det daglige møde også en vigtig mulighed for at få snakket om tingene, når der er behov for det. Der kan også altid aftales et møde, hvis der er brug for en lidt længere samtale.

Forældreråd i Børnehuset Vandet og bestyrelsen i dagtilbuddet – dette er også gode muligheder for forældrene for at få indflydelse på, hvordan udviklingen af den pædagogiske praksis kan være. Her er det også vigtigt for afdelingen at høre de forskellige perspektiver, som forældrene kan have.

Vi prioriterer det daglige møde højt, og at se hinanden i øjnene har stor værdi for at sikre, at forældrene har muligheden for at opleve sig hørt og set. For personalet er det også vigtigt, at forældrene orienterer personalet, hvis der eksempelvis i en periode er særlige omstændigheder i familien, da dette kan påvirke barnet.

Via Forældreintra/Aula formidler vi tekst og fotos som beskriver nogle af de mange aktiviteter, som foregår i Børnehuset Vandet. Via dette medie er det også muligt at skrive beskeder til personalet.

Både børn og forældre skal trives i Børnehuset Vandet. Vi er altid interesseret i dialog herom. Sig til, skriv eller ring, så vi kan snakket eller aftalt et møde.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.