Vi forventer derfor, at du bruger AULA. Her kan du finde billeder og små historier fra vores hverdag, og her sender vi også vigtige beskeder til jer.

Når du afleverer og afhenter dit barn, skal I tjekke ind og ud på vores komme-gå skærm, der er placeret centralt i afdelingen. Komme-gå skærmen er koblet sammen med AULAs APP, som vi anbefaler, at I henter på jeres telefon. Her skal I melde fridage, sygdom og ferie.

Det er også i APP’en, at I finder billederne og historierne.