Søndervang Dagtilbud arbejder efter Aarhus Kommunes værdier: 
Troværdighed, Respekt og Engagement.

I Søndervang Dagtilbud har vi en anerkendende tilgang:

Alle pædagoger og andet personale i dagtilbuddet skal være gode til at indgå i tætte forpligtigende relationer. Vi arbejder for at alle børn og voksne i dagtilbuddet skal respektere - og tage hinanden alvorligt med de forskelligheder vi har. Når vi gør det, bliver vi værdifulde for os selv og hinanden. Den voksne kan med en anerkendende tilgang korrigere barnets handling og anvise nye handlinger.

Anerkendelse er en væremåde - en måde vi forholder os til barnet og hinanden på.

Vi ser barnet som ligeværdigt og som den, der definerer dets egne oplevelser og følelser. At forholde sig anerkendende indebærer, at vi viser forståelse, empati og indlevelse for derigennem at værdsætte barnets følelser, initiativer og forsøg på at mestre eget liv. Vi vil gerne have, at vores dagtilbud er et rart sted, hvor der er plads til forskellighed og fællesskab, - hvor børn og voksne er glade for at være, og hvor alle trives og udvikler sig bedst muligt.

Godt at vide...