Forløb hvor børnene i Søndervang Dagtilbud bliver præsenteret for natur, udeliv og science inden for dagtilbuddets rammer, skal der være flere af. For at skabe de bedste betingelser for dette har vi søgt midler hos Socialstyrelsen. Svaret fra styrelsen var positivt, og siden marts 2019 har uderumspædagogerne indtaget den store legeplads, der er fælles for de tre afdelinger.

Uderumspædagogernes fornemmeste opgave er at skabe læringsrum, der fokuserer på naturforståelse, nysgerrighed og som dermed giver dagtilbuddets børn endnu flere muligheder, når tiden tilbringes udenfor.

Søndervang Dagtilbud har et ønske om at være et sted for alle områdets beboere. Derfor bliver dagtilbuddets familier tænkt ind i aktiviteter f.eks. forårsklargøring af legepladsen, hvor der skal plantes og forskønnes. Efter kl. 17 og i weekenden står legepladsen til fri afbenyttelse, og et ønske er, at børnene tager deres familier med, for at vise hvad man kan lave, og at vi sammen kan passe på vores legeplads.