Forældresamarbejdet er meget vigtigt. I samarbejde med jer, understøtter vi jeres barns udvikling. Vi forventer, at I som forældre indgår i samarbejdet i en ligeværdig dialog med jeres barn i centrum. Vi afholder forældresamtaler, overleveringssamtaler fra vuggestue til børnehave og videre til skolen. Hvis I selv har brug for en snak, giver vi os altid tid til det.

Vi holder både stueforældremøder og fælles arrangementer og opfordrer til jeres deltagelse.

Forældreråd & bestyrelse

I Søndervang Dagtilbud har vi forældreråd i de tre afdelinger. I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet.

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

I bestyrelsen sidder der én forældre fra hvert forældreråd og én medarbejder fra afdelingen. Dagtilbudslederen deltager også i bestyrelsen. Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet. Er du interesseret i at få indflydelse, er du velkomne til at henvende dig hos den pædagogiske leder i afdelingen, eller stille op når der er valg, hver andet år.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen, kan du kontakte dem via Intra.

Formand

Fadumo, forælder i Børnehuset Luften

Medlemmer

Denita, forælder i Børnehuset Vandet
Samah, forælder i Børnehuset Vandet
Michelle, forælder i Børnehuset Ilden
Fathiya, forælder i Børnehuset Ilden
Onesphory, forælder i Børnehuset Luften

Nanna, pædagog i Børnehuset Vandet
Christina, pædagog i Børnehuset Ilden
Mette, pædagog i Børnehuset Luften