Motorikbussen er en af to ni personers bus, der er i Søndervang Dagtilbud.

I Motorikbussen stræber vi efter, at børnene får styrket deres motorik og derved deres motoriske læring, udvikling og kontrol. Derudover vil vi gerne styrke børnenes bevægelsesglæde og give dem mulighed for at få så meget kropslig erfaring som muligt. Vi giver børnene muligheden for at lære sin krop og sig selv at kende i mange forskellige rammer, hvor vi har en sjov og legende tilgang til turens aktiviteter.

Det er vigtigt at børnene lærer sin krop at kende, da det kan forbygge sociale- såvel indlæringsvanskeligheder.

Vil du vide mere om bussen og motorik, er du velkommen til at kontakte vores motorikvejleder; Thomas Steffensen på tlf. 4185 8282 eller på mail: sttho@aarhus.dk