I Søndervang Dagtilbud kendetegnes vores pædagogik ved værdierne troværdighed, respekt, engagement og anerkendelse. For os betyder det, at hvert barn skal opleve sig som set, hørt og forstået i samspillet med andre børn, forældre og det professionelle personale.

Vi arbejder med hvert barns udvikling, læring og dannelse ved at tilbyde forskellige aktiviteter; Legen er i fokus, da den nærer barnets fantasi, nysgerrighed og kreativitet. Aktiviteter indbyder til fællesskaber i store og små grupper. Vi har en struktureret tilgang til hverdagens rutiner.

En af de aktiviteter der er fokus på, hele året, er dialogisk læsning, da barnets sproglige udvikling er en forudsætning for at deltage i fællesskabet, få venner og generelt klare sig godt i livet. Andre områder vi har fokus på, er omverdensforståelse, naturforståelse og motorik som udvikles ved ture i byen, i skoven og på stranden.

Det er vigtigt for os, at alle vores børn, forældre og personale oplever dagtilbuddet som et rart og imødekommende sted at være.

DAGTILBUDDETS VIGTIGSTE VÆRDI ER ANERKENDELSE

Alle pædagoger og andet personale i Søndervang Dagtilbud skal være gode til at indgå i tætte forpligtigede relationer. Alle børn og voksne i dagtilbuddet skal respektere og tage hinanden alvorligt med de forskelligheder vi har. Når vi gør det, bliver vi værdifulde for os selv og hinanden.

Vi vil gerne have, at vores dagtilbud er et rart sted, hvor der er plads til forskellighed og fællesskab. Hvor børn og voksne er glade for at være, og hvor alle udvikler sig bedst muligt.

Hvis du vil vide mere om os, så læs vores velkomstpjece som du finder under download ude til højre. Eller læs mere om vores pædagogiske tænkning under menupunktet "Vores læreplan" øverst. Begge steder kan du få et mere nuanceret billede af, hvem vi er, og hvad vi laver.

LIDT FAKTA

Søndervang Dagtilbud består af tre afdelinger:

  • Børnehuset Ilden
  • Børnehuset Vandet
  • Børnehuset Luften

Der ialt 200 børn fordelt i de tre afdelinger. Dagtilbuddets børn og familier er kendetegnet ved, at der er en mangfoldighed af etnicitet. Vi får tilført ekstra ressourcer, §4 ressourcer til sprogarbejde og ressourcer til udsatte børn. 
 
Vi er 60 personaler i Søndervang Dagtilbud. Hver afdeling har ansat en pædagogisk leder som har fuld ledelsestid. 
På grund af den komplekse pædagogiske opgave, ansætter vi fortrinsvis pædagoger i dagtilbuddet. Du vil også møde pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende og PA elever i vores dagtilbud.