100 meterskoven er et af vores funktionsrum der har fokus på sprog og motorik. Det benyttes til læsning, fordybelse og aktiviteter der indeholder bøger. Det kunne f.eks. være aktiviteten ”Leg en bog”, der går ud på, at børnene aktivt er med til, at lege det som sker i bogen. Rummet indeholder også remedier, der har fokus på, at børnene kan løbe, lege og tumle.

I samarbejde med Søndervangskolen har vi funktionsrummet Møns Klint, som er vores sciencerum. Vi bruger det til at udforske forskellige ting, vi finder i naturen, på legepladsen eller på en af vores mange ture med busserne.

Da vores afdelinger er placeret sammen med Søndervangskolen, har vi mulighed for at benytte deres gymnastiksal og svømmehal.

I dagtilbuddet har vi desuden et musikrum og et kreaværksted til deling.